Suomen Nuorkauppakamarit ry:n viralliset lyhenteet

Jäsenyhdistysten nimet ovat ns. erisnimiä, joten nuorkauppakamari kirjoitetaan kapitaalikirjaimin. Rekisteröity yhdistys = ry (ilman pistettä).
Esimerkiksi:

Suomen Nuorkauppakamarit ry (SNKK) – ruotsiksi Finlands Juniorhandelskamrar rf (FJHK)

Suupohjan Nuorkauppakamari ry (Suupohjan Nkk) – jäsenyhdistys (NKK)
Muussa tekstiyhteydessä kirjoitettaessa nuorkauppakamaritoiminnasta, kirjoitetaan sana ’nuorkauppakamari’ pienellä.

Koulutusten nimien oikeinkirjoitus

PRES-Akatemia
Johtajuusakatemia
Strategia!
Start
Hallitusakatemia
JCI Presenter
JCI Trainer
JCI Designer
JCI Admin
JCI Achieve
JCI Head Trainer

Virkojen lyhenteet ja oikeinkirjoitus

Virat lyhennetään kapitaalikirjaimin, koska ne on lyhennetty yksittäisten sanojen alkukirjaimista. Poikkeuksena paikallistasolla PRES, SECY ja TREAS, jotka myös kirjoitetaan kapitaalikirjaimin.

Paikalliset virat ja termit

LOM  Local Organisation Member  Paikallisjärjestö
PRES  President  Puheenjohtaja
IPP  Immediate Past President  Edellinen puheenjohtaja
COM  Community  Yhteiskuntalohko/projektit
IND  Individual  Yksilölohko, koulutus
LOM  Local Organisation Member  Yhdistyslohko, tapahtumat
INT  International  Kansainvälisten asioiden lohko
IPRO  International Public Relation Officer  Kansainvälinen suhdetoimintavirkailija
SECY  Secretary  Sihteeri
TREAS  Treasurer  Rahastonhoitaja
LIO  Local Information Officer  Tiedottaja
BUS  Business Liikesuhdetoiminta
LMM  Local Marketing Manager  Paikallinen markkinoija
MC  Master of Ceremonies Klubimestari

Alueelliset virat ja termit

VP  Vice President  Aluejohtaja
RIO  Regional Information Officer  Alueviestintäpäällikkö
RC  Regional Coordinator  Aluekoordinaattori
RS  Regional Secretary  Aluesihteeri
RMM  Regional Marketing Manager  Aluemyyntipäällikkö
R-BUS   Regional Business Manager  Aluemarkkinointipäällikkö
R-LOM  Regional Organisation Manager  Aluetapahtumapäällikkö

Kansalliset virat ja termit

NOM  National Organisation Member  Kansallinen keskusjärjestö
NP      National President  Kansallinen puheenjohtaja
NPP  National Past President  Edellinen kansallinen puheenjohtaja
DP  Deputy President  Varapuheenjohtaja
EVP  Executive Vice President  Kehitysjohtaja
CD  Communications Director  Viestintäjohtaja
TD  Training Director  Koulutusjohtaja
NT  National Treasurer  Talousjohtaja
VP  Vice President  Aluejohtaja
CEA  Chief Executive Assistant  Johdon assistentti
GLC  General Legal Councel  Lainopillinen neuvonantaja
NPL  National Project Leader  Kansallinen projektipäällikkö
ND  National Director  Kansallinen päällikkö
NIO  National Information Officer  Tiedottaja
NMM  National Marketing Manager  Markkinointipäällikkö
ND IT  National Information TechnologyTietohallintopäällikkö
MD  Managing DirectorToimitusjohtaja

Kansainväliset virat ja termit

WP   JCI President  Maailmanpresidentti
JCI  Junior Chamber International  Nuorkauppakamarien kattojärjestö
EC  European Conference  Eurooppakokous
WC  World Congress  Maailmankokous
COC  Conference Organizing Committee  Kokousjärjestäjä

Muuta

JC   jäsenyhdistyksen henkilöjäsen
pj-kokous  Puheenjohtajakokous
TVK   Työvaliokunta
KL   Keskusliitto