ETIKETTI = seura- ja työelämän, sekä yhteiskunnallisen että yksilö- ja perhetasolla tapahtuvan, muodollisuus-ja virallisuusasteeltaan vaihtelevan toiminnanyleisesti hyväksytyt tavat ja traditiot. Muotojen noudattamisella keskeinen merkitys rutiinia helpottavana tekijänä.
Etiketti ei ole “tapakulttuurin rikoslaki”, hienostelun väline eikä nöyryytysjärjestelmä, vaan joustavaksi tarkoitettu suosituskokoelma, jota pyritään noudattamaan terveellä järjellä ja aseman mukaisella tunnollisuudella.
Muoti ja tyyli(kkyys) ovat kaksi eri asiaa. Ne seuraavat etikettiä. Ei ole pakko olla muodikas tai (jonkun määritelmän mukaisesti) tyylikäs. Sekä protokolla että etiketti perustuvat vuosituhansien aikana, kulloisessakin kulttuurissa ja yhteisössä syntyneisiin hyväksyttyihin periaatteisiin ja normeihin.

JCI-etiketti – Mitä se on?

Uutena jäsenenä voi eteen osua omituisia tapoja, jotka voivat jopa hätkähdyttää. JC-konkarina olet jo tottunut tapoihimme, ja toimimme kaikki niiden mukaisesti.
Seuraavassa käymme lyhyesti läpi myös JCI-etikettikoulutuksessa esille tulevia JC-tapoja:

Tervehtiminen

Tervehtiminen on meille normaalia toimintaa jokapäiväisessä elämässä. Hyvin tyypillistä on, että ensimmäisellä kerralla kätellään ja uudelleen tavatessa halataan. Älä siis ylläty, jos joku uusi JC-tuttavuus halaa sinua jo ensimmäisellä kerralla tavatessanne!

Pukeutuminen

Pukeutumisella arvostat isäntää. Näillä säännöillä pärjäät JCI-kentällä varmasti, mutta seuraathan aina myös järjestäjän antamia pukukoodeja.

 • Kamarissa ja alueella
  Kokous business/vapaa
  Iltajuhla naisilla pitkä iltapuku ja miehillä smokki tai tummapuku

 • Kansalliset kokoukset
  Tulojuhla vapaa/teema
  Kokous business/vapaa
  Iltajuhla naisilla pitkä iltapuku ja miehillä smokki tai tummapuku

 • Kansainväliset kokoukset
  Avajaiset kansallispuku/tumma puku
  Tulojuhla tumma puku/business
  Isäntämaan ilta business/vapaa
  International nights vapaa/Suomi-aiheinen
  Kokous/koulutukset business/vapaa
  Iltajuhla naisilla pitkä iltapuku ja miehillä smokki tai tumma puku

Käyttäytyminen

Ensivaikutelma voi antaa jopa lähtemättömän jäljen, jota on vaikeaa muuttaa muuksi. Tilannetaju kannattaa muistaa. Mieti, ketä edustat ja miten. Oli ratkaisu ja valinta mikä hyvänsä, on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä ja miksi viestii. Muistathan, että 90 % viestinnästä on sanatonta! Sinulla on mahdollisuus olla muun muassa oikaisemassa maailmalla Suomesta ja suomalaisista liikkuvia harhakäsityksiä – tai olla tukemassa niitä.

Pinssin käyttö

Toivomme, että käytät jäsenpinssiä aina! – Niin kaikissa JCI-tilaisuuksissa kuin työelämässäkin. HUOM! Pinssi kiinnitetään aina sydämen puolelle eli vasemmalle. Juhlapukeutumisessa käytetään vain pientä kullanväristä juhlapinssiä. Senaattorit kantavat pinssiään myös juhlapukeutumisessa.
Erilaisia pinssejä
Kultapohjaiset: kansallinen (NOM) ja kansainvälinen taso
Hopeapohjaiset: kamaritaso (LOM)
Muita pinssejä: Phil Pugsley Patron ns. patruunapinssi, jota käytetään myös juhlapukeutumisessa.
HUOM! IPP saa käyttää koko jäljellä olevan JCI toiminta-ajan IPP-pinssiä, mikäli se on viimeisin ”korkein virka”.
Kunniajäsen saa käyttää viimeisimmän ”korkeimman viran” pinssiä tai vastaavasti Uupunut kukko-, Past JC- tai Kunniajäsen-pinssiä, joita ei enää valmisteta.

Badgen eli nimilapun käyttö

Badgea käytetään niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tasolla aina kokouksissa (ei kuitenkaan iltajuhlassa). Käytä kokousjärjestäjän badgea koko ajan, sillä se on ns. sisäänpääsylippusi tilaisuuksiin.
GoldenBadge (entinen BlueBatch)
GoldenBadge on hallituksen ja kansallisten projektipäälliköiden nimilappu Suomessa. Badgeja ei käytetä kansainvälisissä kokouksissa. Siellä niitä käyttävät vain JCI:n hallituksen jäsenet.   NP saa käyttää ko. nimilappua myös ko. vuoden jälkeen.
SilverBadge
Puheenjohtajat ja aluevirkailijat käyttävät Suomessa hopeanvärisiä badgeja. HUOM! Badge kiinnitetään kättelykäden puolelle eli oikealle.

Käätyjen käyttö

Käätyjä käytetään aina tumman puvun kanssa niin kamarin omissa, kansallisen tason kuin muidenkin kamareiden tilaisuuksissa. Käädyillä kunnioitat isäntää. Käädyt tulee riisua viimeistään klo 24.00. HUOM! Varsinkin naispuoliset puheenjohtajat: Käätyjä ei saa kantaa paljaalla iholla! Kansainvälisissä kokouksissa ainoastaan maan edustajat (NP:t) saavat käyttää JCI World Presidentin lisäksi käätyjä.

Ribbonin käyttö

Kansainvälisillä kentillä JCI haluaa tuoda ribbonien käytöllä määrättyjä henkilöitä esille kansainvälisten kokousten aikana. Yleisin ribbon on senaattoreilla (keltainen). Muita ovat lisäksi Foundation Members (esimerkiksi Phil Pugsley Patron -rahastoon lahjoittaneet henkilöt) jne. Myös kamareiden puheenjohtajilla ja ensikertalaisilla ovat omat ribboninsa. Ribbonin saat rekisteröitymispisteestä tai JCI Officesta (toimistosta) kokouspaikalla, jos olet sellaiseen oikeutettu.

Käyntikortit

Älä unohda käyntikortteja kotiin. Kokouksissa on hyvä mahdollisuus tavata myös sopivia businesskontakteja. Kansainväliset kokoukset: Useissa maissa käyntikorttien vaihto on paljon suuremmassa arvossa kuin meillä. Mikäli mahdollista, painata käyntikorttisi englanniksi tai esimerkiksi isäntämaan kielellä. Menettele näin erityisesti, jos toivot business-kontakteja. Muista, että kun vastaanotat käyntikortin, älä laita sitä heti taskuusi vaan katso sitä ja osoita, että pidät sitä
arvossa. Voit myös tehdä kortin kääntöpuolelle muistiinpanon ko. henkilöstä, jotta muistat myöhemmin, kenestä oli kysymys. Kysy kamarikortteja kamarisi puheenjohtajalta. JCI-käyntikorttipohjat ovat saatavissa JC-Intrassamme.

JCI-Matrikkeli

Kansallinen matrikkeli on tarkoitettu jokaisen jäsenen käyttöön. Pyydä omasi kamarisi puheenjohtajalta. Matrikkelitietoja ei saa ilman Keskusliiton lupaa käyttää muuhun kuin nuorkauppakamaritoimintaan/-tarkoituksiin. Käänny tarvittaessa SG:n puoleen.

Palkinnot

Nuorkauppakamaritoiminnassa palkitaan kamareita ja jäseniä eri tasoilla. Kansallisella tasolla sopivista projekteista tai henkilöistä tehdään palkintohakemuksia, joista kansallinen palkintoraati valitsee voittajat. Alueilla tapa vaihtelee. Palkintoja joko haetaan tai jaetaan. Useilla alueilla aluejohtaja päättää palkinnonsaajista. Myös kamareissa tavat vaihtelevat. Kamarissa voi olla myös haettavia, jaettavia ja eri kokoonpanoilla päätettäviä palkintoja. Kansainvälisissä palkinnoissa (niin Eurooppa- kuin maailmanpalkinnotkin) toimitaan hakemusten ja kansainvälisen palkintotuomaroinnin kautta. Palkinnot jaetaan vuosittain Eurooppa- ja Maailmankokouksessa.

Kansalliset ehdokkaat

Kansalliset ehdokkaat (SNKK:n hallitusvirat) kampanjoivat syksyisin näkyvästi ympäri Suomen. Virkaansa heidät äänestävät kamareiden puheenjohtajat. Vaalikokouksessa ehdokkaat erottuvat ehdokasnauhoilla tai ehdokasbadgella. He ovat tiukan tarkkailun alla aina äänestykseen asti. Vuosittain valittava kansallinen vaalilautakunta arvioi ja valmentaa ehdokkaat.
www.vaalilautakunta.fi

Kantakortti

Jokaisen jäsenen tulee itse ylläpitää kantakorttiaan OnlineMatrikkelin kautta. Olet siitä itse vastuussa! Suositeltavaa on pitää myös omaa rinnakkaisversiota omalla koneella, kaiken varalta. Ajan tasalla olevilla OnlineMatrikkelin tiedoilla varmistat myös JCI-postin perilletulon.